Reutemeteutrit

De Reutemeteutrit is een carnavaleske rit voor auto's en motoren, die wordt verreden aan de hand van een routebeschrijving met puzzelachtige opdrachten en een bondig reglement.

De rit is ca. 30 kilometer lang en je mag daar (inclusief een pauze) twee uur en 30 minuten over doen. Het is dus absoluut geen race !!

Jaarlijks wordt deze rit verreden op de laatste zondag voor carnaval, het is dus de carnavalsopwarmer bij uitstek !

In 2020 is het alweer de 53e editie !

Alle informatie tref je aan op deze site. Veel voorpret toegewenst.

Privacyverklaring

 A.C. Quo Vadis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van A.C. Quo Vadis of omdat u zich heeft aangemeld als deelnemer van een evenement.

A.C. Quo Vadis beschikt over de volgende (persoons)gegevens die u zelf vrijwillig hebt opgegeven:

 • Naam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Land

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • Datum lidmaatschap

 • Licentienummer

 • Autogegevens

 • Betalingsstatus

 • Betaalwijze

 • Foto’s en beeldmateriaal

 Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in:

 • Website

 • Computer ledenadministratie

 • Computers bestuursleden

 • Computers organisatoren evenementen

 A.C. Quo Vadis verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Registreren lidmaatschap

 • Benaderen leden via telefoon of e-mail

 • Uitnodigingen sturen evenementen

 • Uitnodiging sturen voor Algemene Ledenvergadering

 • Publiceren deelnemerslijsten en uitslagen evenementen

 • Publiceren foto- en/of beeldmateriaal

 • Feliciteren

 A.C. Quo Vadis bewaart uw persoonsgegevens zo lang u lid bent. Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens binnen 1 jaar verwijderd uit ons bestand. De persoonsgegevens van Reutemeteut deelnemers worden bewaard.

 A.C. Quo Vadis deelt uw benodigde persoonsgegevens alléén met de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF). Dit is niet van toepassing voor Reutemeteut deelnemers.

 Tijdens evenementen kunnen foto’s worden gemaakt. Indien er bezwaar is tegen plaatsing van foto’s op de website van A.C. Quo Vadis alsmede in de media kunt u dit schriftelijk melden bij A.C. Quo Vadis.

 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@acquovadis.nl. A.C. Quo Vadis zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

A.C. Quo Vadis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door A.C. Quo Vadis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met A.C. Quo Vadis op via info@acquovadis.nl of www.acquovadis.nl.

A.C. Quo Vadis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

© Reutemeteutrit