Reutemeteutrit

De Reutemeteutrit is een carnavaleske rit voor auto's en motoren, die wordt verreden aan de hand van een routebeschrijving met puzzelachtige opdrachten en een bondig reglement.

De rit is ca. 30 kilometer lang en je mag daar (inclusief een pauze) twee uur en 30 minuten over doen. Het is dus absoluut geen race !!

Jaarlijks wordt deze rit verreden op de laatste zondag voor carnaval, het is dus de carnavalsopwarmer bij uitstek !

In 2019 is het alweer de 52e editie !

Alle informatie tref je aan op deze site. Veel voorpret toegewenst.

Reglement en het rijden van de rit (UITLEG)

REGLEMENT REUTEMETEUTRIT:

Start

U dient bij de start te verschijnen met een versierde auto.

Het startnummer dient tijdens de gehele rit zichtbaar te zijn achter de voorruit van de auto.

Oriëntatiepunten

Alle oriëntatiepunten zijn vaste punten en kunnen zijn:

 • objecten (bijvoorbeeld een lantaarnpaal);

 • afbeeldingen (bijvoorbeeld een foto);

 • teksten, deze worden in de routebeschrijving aangegeven in hoofdletters en tussen aanhalingstekens (bijvoorbeeld Na "DE KEP" reut, dan gaat u na een bord met de tekst De Kep rechts. De tekst dient in zijn qeheel tussen aanhalingstekens in de routebeschrijving te worden vermeld.

Alle oriëntatiepunten dienen zich rechts van u te bevinden en moet men zo dicht mogelijk benaderen, met uitzondering van opdrachten als bijvoorbeeld: 2e weg teut (u gaat dan de 2e weg aan uw linkerhand linksaf).

Als NIET aanwezig dient u te beschouwen:

 • zichtbaar doodlopende wegen;

 • wegen met het verkeersbord aanduidende doodlopende weg I inrijverbod;

 • wegen voorzien van een bord met het opschrift DLW. 

De route loopt uitsluitend over wegen (dus alle inritten naar huizen en bedrijven e.d. zijn voor u niet aanwezig).

Onderstreepte route-opdrachten kunt u zondermeer uitvoeren. Als een gedeelte van een route-opdracht is onderstreept, dan hoeft u van dat deel geen probleem te maken.

Tekst tussen haakjes (…) in de routebeschrijving is uitsluitend ter verduidelijking.

Een viersprong is een samenkomst van vier wegen.

Een einde weg is een situatie waar u niet rechtdoor kunt rijden, maar wel links cq. rechts kunt gaan.

Pijlen met het opschrift REUTEMETEUT dient u altijd, met voorrang op de routebeschrijving, op te volgen. Pijlen die tegen de rijrichting in wijzen, als niet aanwezig beschouwen.

Wanneer u een opdracht, volgens dit reglement of om een andere reden, niet kunt uitvoeren rijdt u zoveel mogelijk rechtdoor totdat de opdracht wel uitvoerbaar is of u een controle tegenkomt.

Antwoorden op vragen en opdrachten in de routebeschrijving en langs de route gesteld, invullen in het eerstvolgende lege vakje van uw controlekaart (van links naar rechts).

Onderstaande hulpaanduiding kan tussen haakjes achter een route-opdracht(en) geplaatst worden:

MUG Alleen gebruik maken van kennelijk door de uitzetter geplaatst
materiaal, met uitzondering van (materiaal benodigd voor de
beoordeling van) gelegenheden en wegsituaties

Afkortingen en vertalingen

 • reut = rechts

 • teut = links

 • teineteut = einde weg

 • H = huisnummerbordje

 • 1e, 2e enz. = eerste, tweede enzovoorts

 • VRW = voorrangskruising, -splitsing of voorrangsweg komende vanuit de richting waarbij u voorrang moet verlenen

Alleen de bovenstaande afkortingen mogen worden gebruikt in de routebeschrijving.

Onbemande controles: zie voorbeeld bij de inschrijftafel

Deze controles bevinden zich alleen rechts van de weg. U vult de letter of het getal in op uw controlekaart, steeds in het eerstvolgende lege vakje, zoals u die ziet in het bovenste vakje. Het kan voorkomen dat onder de letter of het getal een bepaalde opdracht(en) wordt(en) gegeven, deze dient u allereerst uit te voeren.

 

HET RIJDEN VAN DE RIT (UITLEG):

Vlak voor de start

Bij de inschrijftafel, kort voor de start, ontvangt elke deelnemer een eenvoudig reglement (zie hierboven), waarin de spelregels staan uitgelegd. Het is van belang dit reglement goed door te nemen, omdat de uitzetters tijdens de rit zullen proberen op basis van dat reglement de deelnemers in de val te laten lopen.

De start

Bij de start ontvangt elke deelnemer vervolgens de routebeschrijving. Wanneer de in de routebeschrijving vermelde routeopdrachten één voor één uitgevoerd worden, komt elke deelnemer ook weer keurig binnen de toegestane tijd bij de finish.

Veiligheid

Natuurlijk staat de veiligheid altijd bovenaan. Ook jullie kunnen hier aan meewerken door bv een foto te maken van de controles en een rustige plek te zoeken om te overleggen.

Punten en strafpunten

Voor elke minuut dat de deelnemer te laat bij de finish komt, wordt één strafpunt gegeven tot een maximum van 22 strafpunten.
Door middel van de bemande en onbemande routecontroles controleren de uitzetters van de rit of de deelnemers de door de uitzetters bedoelde route foutloos rijden. Voor elke gemiste goede controle, maar ook voor elke genoteerde foutcontrole krijgt de deelnemer 11 strafpunten. Om zo min mogelijk strafpunten te behalen dient de routebeschrijving en het reglement nauwkeurig gelezen te worden. Daarnaast helpt gezond verstand ook om strafpunten te voorkomen.

Oriëntatiepunten en opdrachten

Oriëntatiepunten dienen als hulp voor het bepalen van de juiste route, maar zijn tevens het belangrijkste wapen van een uitzetter om je in de val te lokken.
Oriëntatiepunten moeten vaste objecten zijn, die zich uitsluitend aan de rechterzijde van de route mogen bevinden (of recht vóór je!). Een paar voorbeelden van oriëntatiepunten zijn kerken, banken, lantaarnpalen of verkeersborden. Maar ook afbeeldingen van deze objecten gelden als oriëntatiepunten. Ook kan gebruik worden gemaakt van teksten. De routeopdrachten dienen in nummervolgorde te worden uitgevoerd. Elke opdracht moet leiden tot een (ongedwongen) richtingsverandering. Zolang een opdracht (nog) niet uitvoerbaar is, rijd je rechtdoor, net zo lang tot de opdracht wèl uitvoerbaar is, of totdat je wordt opgevangen door een routecontrole met een herstelopdracht.

Herstelopdrachten

Een herstelopdracht is een opdracht die bij een routecontrole wordt gegeven met het doel de goed- en foutrijders (weer) op dezelfde route te krijgen. Herstelopdrachten staan meestal in code. Deze codes staan in het reglement dat voor de rit wordt uitgereikt. Een voorbeeld van een routecontrole vind je bij de starttafel.

Voorbeelden van opdrachten

Met HOOFDLETTERS en tussen aanhalingstekens geplaatste delen van een opdracht dien je als tekst waar te nemen. Voorbeeld: na "BANK" R . Betekent: ga na de tekst bank naar rechts.

Indien een gedeelte van een opdracht onderstreept is, bevat dat deel van de opdracht géén val. Voorbeeld: na rood/witte slagboom 1e weg R. Opmerking: rood/witte is dus géén val, maar slagboom zou wel een val kunnen zijn.

Voorbeeld van een routebeschrijving

 1. Viersprong rechts (Broekstraat)

 2. Na derde lantaarnpaal klinkerweg rechts

 3. Tweede vierprong rechts

 4. Na klinker weg links

 5. Na flesje bier rechts

Wat kan er nu met bovenstaande opdrachten aan de hand zijn ?

 1. Ga op een viersprong (samenkomst van vier wegen) rechts. De weg die ingereden wordt dient de Broekstraat te zijn (geen val).

 2. Na de derde lantaarnpaal (die volgens het reglement uitsluitend aan de rechterzijde van de weg gezocht moeten worden) klinkerweg rechts in gaan. Hierbij moet je opletten dat de weg ook echt een klinkerweg is en bijvoorbeeld niet voor de helft uit asfalt bestaat.

 3. Hier moet de navigator goed opletten. Er staat vierprong in plaats van viersprong. Dat is niet per ongeluk een typefout, maar een test van de uitzetter of iedereen nog oplet. Niemand weet wat een vierprong is, dus rechtdoor blijven rijden tot een routecontrole iedereen weer op de juiste route brengt.

 4. Ook hier moet de navigator opletten. Er staat wederom bewust een spatie tussen de woorden klinker en weg. Dat betekent dat er op zoek gegaan moet worden naar een klinker (straatklinker, maar het kan ook een letter A, E, I, O of U zijn) om daarna de eerste weg links te gaan.

 5. Langs de route komen de deelnemers vast en zeker een leeg bierflesje tegen. Toch niet rechts gaan om de opdracht uit te voeren, omdat er nogal een flink verschil is tussen een bierflesje (leeg) en een flesje bier (vol), dat zullen de liefhebbers bevestigen.

© Reutemeteutrit